• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Products tagged with 'แก้วชงชา'

     Display
     per page
     Picture of แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 300 มล.

     แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 300 มล.

     THB179.00

     คุณสมบัติ: ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดื่มชาสุดแสนพิเศษ แก้วชาใส สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 120 องศาเซลเซียส ทำให้คุณปลอดภัยและสะดวกสบายในการดื่มชาร้อน ▪️ ขนาด 300 มิลลิลิตร สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย 3 ชิ้น แก้วชามีหูจับ , ที่กรองชา , ฝาปิดแก้ว ⭐️ แถมฟรี ⭐️ Craft Tea Cold Brew 1 รสชาติ พร้อมทริคชงชาสกัดเย็นสูตรเฉพาะชาระมิงค์ 🚛 สินค้าพร้อมจัดส่งจากเชียงใหม่ ไม่ต้องรอนาน

     Picture of แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 350 มล.

     แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 350 มล.

     THB189.00

     คุณสมบัติ: ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดื่มชาสุดแสนพิเศษ แก้วชาใส สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 120 องศาเซลเซียส ทำให้คุณปลอดภัยและสะดวกสบายในการดื่มชาร้อน ▪️ ขนาด 350 มิลลิลิตร สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย 3 ชิ้น แก้วชามีหูจับ , ที่กรองชา , ฝาปิดแก้ว ⭐️ แถมฟรี ⭐️ Craft Tea Cold Brew 1 รสชาติ พร้อมทริคชงชาสกัดเย็นสูตรเฉพาะชาระมิงค์ 🚛 สินค้าพร้อมจัดส่งจากเชียงใหม่ ไม่ต้องรอนาน

     Picture of แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 450 มล.

     แก้วน้ำชาพร้อมที่กรองชา มีฝาปิด แก้วใส ทนความร้อนสูง ขนาด 450 มล.

     THB199.00

     คุณสมบัติ: ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดื่มชาสุดแสนพิเศษ แก้วชาใส สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 120 องศาเซลเซียส ทำให้คุณปลอดภัยและสะดวกสบายในการดื่มชาร้อน ▪️ ขนาด 450 มิลลิลิตร สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย 3 ชิ้น แก้วชามีหูจับ , ที่กรองชา , ฝาปิดแก้ว ⭐️ แถมฟรี ⭐️ Craft Tea Cold Brew 1 รสชาติ พร้อมทริคชงชาสกัดเย็นสูตรเฉพาะชาระมิงค์ 🚛 สินค้าพร้อมจัดส่งจากเชียงใหม่ ไม่ต้องรอนาน

     back to top